Sayfa Gösterimi : 229

ÇEVİRİ İÇİN TANITIM

Anasayfa \ ÇEVİRİ İÇİN TANITIM

27
Nis.

Düzce Üniversitesi Dil, Tarih ve Kültürel Zenginlikleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (DÜKMER) 15.12.2009 tarih ve 27433 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik çerçevesinde Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı bir birim olarak kurulmuştur.
 
Misyon
Düzce ilinin kültürel özelliklerini kaybolmadan kayıt altına almak, Üniversitenin yerel halk ile kaynaşmasını sağlamak.
 
Vizyon
Düzce ilinin somut ve somut olmayan kültür unsurlarını derleyerek kültürel zenginliklerini ortaya çıkarmak, bunların belgelenmesini, korunmasını ve yaşatılmasını sağlamak, ortaya çıkarılan kültürel zenginliklerin kitap, bildiri, makaleler ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmasını sağlamak, özgün ve uygulanabilirliği olan bilimsel çalışmalar yürütmek, evrensel olmak, tercih edilen, tanınan ve değer üreten bir araştırma merkezi olmak.
 
Bir toplumun ulusal hafızası olarak nitelendirilen sözlü kültürel mirasın korunması ve devam ettirilmesinin önemli olduğunu gören Avrupa’daki ve Türkiye’de ki uzmanlar bu konuda çalışmalar yapmaktadır. Bu durum göz önüne alındığında farklı kökenden birçok insanın beraber yaşadığı ve Türkiye’nin başka hiçbir yerinde görülemeyecek kadar farklı dil ve kültürü bir arada barındıran Düzce ilinin kültürünü oluşturan değerlerin kaybolmadan bir an önce kayıt altına alınması, araştırılması, canlandırılması ve araştırma sonuçlarının yayımlanarak kamuyla paylaşılması büyük önem arz etmektedir. Ayrıca kayıt altına alınan bilgilerin yorumlanması, kendi dönemi ve daha sonraki kuşaklara konuya bakış açısı vermesi açısından bir bölge veya ülkenin kültürel kimlik ve benliği için büyük önem taşımaktadır. Üniversitemizde kurulan Dil, Tarih ve Kültürel Zenginlikleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Düzce yöresinin kültürel zenginliklerini kaybolmadan kayıt altına almayı ve konuyla ilgili bilimsel araştırmalar yapmayı amaçlamaktadır. Merkezimizin yapacağı faaliyetler yerel halk ile Üniversiteyi kaynaştırarak Üniversitenin toplumsal misyonuna da hizmet etmektedir.
 
Merkezin Görevleri
  • Paydaşlarla iletişim kurmak ve organizasyonu sağlamak.
  • Proje hazırlamak ve projenin kabulünden sonra alan araştırmasını yapmak.
  • Merkez bünyesinde projelere katılan öğretim elemanlarıyla makale, bildiri sunmak.
  • Kitap basımı için elde edilen bilgileri deşifre edip yazıya dökmek.
  • Verilerle arşiv ve kitaplık oluşturmak.
  • Sergi için proje bitiminde fotoğrafları toplamak ve sergiye hazır hale getirmek.
  • "Düzce de çevrilmiş olup Düzce’nin tarihsel geçmişini ve kültürünü yansıtan filmlerin gösterimlerini sağlamak.
  • Festival ve sempozyum düzenleme adına paydaşlarla işbirliği yapmak.

×